[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง - กรมประมง
 


 ประเภท: ข่าวกิจกรรม
 หัวข้อ: โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 วันพุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อว้นที่ 23 มกราคม 2556 นางลดาวัลย์ วนโกสุม ประมงจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานโครงการ
”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดระยอง   
  

 

 

 

ที่มา:ภาพและข่าวสำนักง่นประมงจังหวัดระยองเข้าชม : 420


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      บันทึกแถบวีดิทัศน์ถวายพระพร 19 พ.ย. 2558
      พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง” 19 พ.ย. 2558
      ลงนามบันทึกข้อตกลง 19 พ.ย. 2558
      พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 9 พ.ย. 2558
      ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 2 พ.ย. 2558