[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง - กรมประมง


 ประเภท: ข่าวกิจกรรม
 หัวข้อ: โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 วันพุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อว้นที่ 23 มกราคม 2556 นางลดาวัลย์ วนโกสุม ประมงจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานโครงการ
”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดระยอง   
  

 

 

 

ที่มา:ภาพและข่าวสำนักง่นประมงจังหวัดระยองเข้าชม : 366


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      โครงการเด็กวัดอาสา รักษ์ปลาหน้าวัด 21 เม.ย. 2558
      ติดตามความก้าวหน้าระบบควบคุมการเข้า-ออกเรือประมง (Port in- Port out) 21 เม.ย. 2558
      พิธีส่งมอบปะการังเทียม 17 เม.ย. 2558
      ลงนามถวายพระพร 17 เม.ย. 2558
      ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปล่อยพันธุ์ปลา 17 เม.ย. 2558