[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง - กรมประมง


 ประเภท: ข่าวกิจกรรม
 หัวข้อ: โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 วันพุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อว้นที่ 23 มกราคม 2556 นางลดาวัลย์ วนโกสุม ประมงจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานโครงการ
”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดระยอง   
  

 

 

 

ที่มา:ภาพและข่าวสำนักง่นประมงจังหวัดระยองเข้าชม : 354


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      แถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าปลาสวยงามระดับนานาชาติ “Thailand International Ornamental Fish Expo 2015 (TIOFE 2015)” 21 ม.ค. 2558
      คณะผู้แทนกระทรวงความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 21 ม.ค. 2558
      แถลงข่าว “กฎหมายว่าด้วยการประมง” ฉบับใหม่ 14 ม.ค. 2558
      ประมงสัมพันธ์ ปี 2558 13 ม.ค. 2558
      โครงการศูนย์บริการเคลื่อนที่ 13 ม.ค. 2558