[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง - กรมประมง


 ประเภท: ข่าวกิจกรรม
 หัวข้อ: โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 วันพุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อว้นที่ 23 มกราคม 2556 นางลดาวัลย์ วนโกสุม ประมงจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานโครงการ
”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดระยอง   
  

 

 

 

ที่มา:ภาพและข่าวสำนักง่นประมงจังหวัดระยองเข้าชม : 362


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      สัมมนา และให้นโยบายการขับเคลื่อนเพื่อการเชื่อมโยงภาคการผลิต และการตลาดปลาสวยงามระดับประเทศ 24 มี.ค. 2558
      ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยแครง 20 มี.ค. 2558
      ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายบรูณาการของหน่วยงานในกรมประมง 19 มี.ค. 2558
      ปลูกต้นไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติฯ 9 มี.ค. 2558
      “ตักบาตร ความดี ปีมหามงคล” 9 มี.ค. 2558