[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง - กรมประมง
 ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สังกัดกรมประมง ครับ!


 ประเภท: ข่าวกิจกรรม
 หัวข้อ: โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 วันพุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อว้นที่ 23 มกราคม 2556 นางลดาวัลย์ วนโกสุม ประมงจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานโครงการ
”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดระยอง   
  

 

 

 

ที่มา:ภาพและข่าวสำนักง่นประมงจังหวัดระยองเข้าชม : 246


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      สื่อมวลชนสัญจร “เส้นทางอุตสาหกรรมจระเข้ไทย” 24 ก.ค. 2557
      หารือความร่วมมือไทย - ไต้หวัน 22 ก.ค. 2557
      แถลงข่าวงานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 1 19 ก.ค. 2557
      ติดตามการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ 18 ก.ค. 2557
      ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมประมงไทยใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 1 16 ก.ค. 2557