[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง - กรมประมง
 ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สังกัดกรมประมง ครับ!


 ประเภท: ข่าวกิจกรรม
 หัวข้อ: โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 วันพุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อว้นที่ 23 มกราคม 2556 นางลดาวัลย์ วนโกสุม ประมงจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานโครงการ
”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดระยอง   
  

 

 

 

ที่มา:ภาพและข่าวสำนักง่นประมงจังหวัดระยองเข้าชม : 288


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      วันปิยมหาราช 24 ต.ค. 2557
      งานวันอาหารโลก 21 ต.ค. 2557
      โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 21 ต.ค. 2557
      สำนักงานประมงจังหวัดระยอง หน่วยงานภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม 21 ต.ค. 2557
      ลงนามถวายพระพร 15 ต.ค. 2557