[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง - กรมประมง
 ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง สังกัดกรมประมง ครับ!


 ประเภท: ข่าวกิจกรรม
 หัวข้อ: โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 วันพุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อว้นที่ 23 มกราคม 2556 นางลดาวัลย์ วนโกสุม ประมงจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานโครงการ
”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดระยอง   
  

 

 

 

ที่มา:ภาพและข่าวสำนักง่นประมงจังหวัดระยองเข้าชม : 221


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      แถลงข่าวเปิดตัวโครง “ การถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล“ 16 เม.ย. 2557
      สืบสารสงกรานต์ไทย ประจำปี ๒๕๕๗ 8 เม.ย. 2557
      งานเสวนา “ความท้าทายของอุตสาหกรรมปลาป่นกับความยั่งยืนของทะเลไทย” 27 มี.ค. 2557
      อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงประจำปี 57 25 มี.ค. 2557
      ฝึกอบรมโครงการแปรรูปสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร 19 มี.ค. 2557