[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง - กรมประมง


 ประเภท: ข่าวกิจกรรม
 หัวข้อ: โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 วันพุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อว้นที่ 23 มกราคม 2556 นางลดาวัลย์ วนโกสุม ประมงจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานโครงการ
”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดระยอง   
  

 

 

 

ที่มา:ภาพและข่าวสำนักง่นประมงจังหวัดระยองเข้าชม : 387


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ลงนามถวายพระพร 28 ก.ค. 2558
      ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 22 ก.ค. 2558
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร 9 ก.ค. 2558
      กิจกรรมงานประมงน้อมเกล้า ฯ ครั้งที่ 27 29 มิ.ย. 2558
      งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒๗ 28 มิ.ย. 2558