[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง - กรมประมง


 ประเภท: ข่าวกิจกรรม
 หัวข้อ: โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 วันพุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อว้นที่ 23 มกราคม 2556 นางลดาวัลย์ วนโกสุม ประมงจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานโครงการ
”หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดระยอง   
  

 

 

 

ที่มา:ภาพและข่าวสำนักง่นประมงจังหวัดระยองเข้าชม : 395


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล 28 ส.ค. 2558
      คณะผู้แทนจากประเทศบังคลาเทศ ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 24 ส.ค. 2558
      พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง 24 ส.ค. 2558
      “เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า” 10 ส.ค. 2558
      โครงการ “ตักบาตร ความดี ปีมหามงคล” 29 ก.ค. 2558