[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by WEBSITEEXTENSION 2.5
กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง (FTTDB)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ส่วนเศรษฐกิจการประมง
 ส่วนเผยแพร่การประมง
 ส่วนวิศวกรรมประมง
 ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
 ส่วนโครงการพิเศษและบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย

หน่วยงานภายในปรมประมง
 กรมประมง
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองคลัง
 กองแผนงาน
 กองประมงต่างประเทศ
 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำ
 กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
 กองนิติการ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ
 สำนักงานเลขานุการกรม
 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
 กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 กองบริหารจัดการด้านการประมง
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
 สำนักงานตรวจราชการกรม
 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ระบบงานภายในกองฯ
 ระบบหนังสือเวียน กทป.
ค้นหาหนังสือเวียน กทป.
 ระบบงาน e-Farmer59 กคพ.
 ระบบงาน e-Farmer58 กคพ.
 ระบบงาน e-Finance59 กคพ.
 ระบบงาน e-Finance58 กคพ.
 ระบบงาน EIS_Report59 กคพ.
 ระบบงาน EIS_Report57 กคพ.
 ระบบงานบุคลากร e-Person กคพ.

ระบบงานภายในกรมประมง
เว็บไซต์กรมประมง
ระบบงานภายใน กรมประมง
เช็คอี-เมล์ กรมประมง
ระบบทะเบียนเกษตรกร (Smartfarmer)
ระบบงานสารบรรณ กรมประมง
รายงานผลการปฏิบัติงาน IPA 59
งบประมาณการเงิน 59 กองคลัง
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS
ระบบทะเบียนวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายรัฐ GIN

เอกสารจากกรมประมง
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มาตรการในการประหยัด
แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติงานในการประหยัดน้ำกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 23/ก.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
20 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
87 คน
สถิติเดือนนี้
2090 คน
สถิติปีนี้
24801 คน
สถิติทั้งหมด
30001 คน
IP ของท่านคือ 54.221.81.125
(Show/hide IP)

  ไม่มีรายการสาระน่ารู้นี้

5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในหมวดหมู่นี้